Psychotherapie en counseling voor jongeren, volwassenen en gezinnen

Doelgroep

Onze praktijk biedt psychotherapie en counseling aan voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.

Therapeuten:

Dario Zicari, pedagoog

De hulpverlening die ik aanbied, begeeft zich momenteel in het domein van counseling en consultatie. Daar waar psychotherapie een grote waarde kent in het rustig en voorzichtig gelaagd een hulpvraag ontrafelen, creëert counseling mogelijkheden om niet uitsluitend maar wel vooral stil te staan bij je verhaal zoals het zich in het hier en nu afspeelt. We maken soms een uitstapje naar je verleden, maar dat blijkt eerder een uitzondering dan de regel. Ik koester een bijzondere interesse in autismespectrumstoornissen, stemmingsstoornissen en de opvoeding van twee- en meerlingen en ex-prematuren.

Ik werk vooral vanuit een systeemtheoretisch kader. Dat neemt niet weg dat ik ook oog heb voor de context waarin jij je begeeft. Mijn manier van in gesprek gaan met jou zal motiverend en cliëntgericht zijn, al is de achtergrond van jouw verhaal voor mij een dankbaar kader. Ik werk graag en het liefst transparant en multidisciplinair. Indien je huisarts, psychiater of een andere hulpverlener met jou aan de slag gaat, kan het voor het traject dat wij samen zullen uitbouwen krachtig zijn om samen te werken met mensen die eerder al dicht bij je eerste stappen vooruit mochten en mogen staan.

De hulpverlening die ik aanbied, begeeft zich momenteel in het domein van counseling en consultatie. Daar waar psychotherapie een grote waarde kent in het rustig en voorzichtig gelaagd een hulpvraag ontrafelen, creëert counseling mogelijkheden om niet uitsluitend maar wel vooral stil te staan bij je verhaal zoals het zich in het hier en nu afspeelt. We maken soms een uitstapje naar je verleden, maar dat blijkt eerder een uitzondering dan de regel. Ik koester een bijzondere interesse in autismespectrumstoornissen, stemmingsstoornissen en de opvoeding van twee- en meerlingen en ex-prematuren.

Ik werk vooral vanuit een systeemtheoretisch kader. Dat neemt niet weg dat ik ook oog heb voor de context waarin jij je begeeft. Mijn manier van in gesprek gaan met jou zal motiverend en cliëntgericht zijn, al is de achtergrond van jouw verhaal voor mij een dankbaar kader. Ik werk graag en het liefst transparant en multidisciplinair. Indien je huisarts, psychiater of een andere hulpverlener met jou aan de slag gaat, kan het voor het traject dat wij samen zullen uitbouwen krachtig zijn om samen te werken met mensen die eerder al dicht bij je eerste stappen vooruit mochten en mogen staan.

Voorbeelden van hulpvragen:

 • Laag zelfbeeld
 • Faalangst
 • Sociale vaardigheden en assertiviteit (hierbij kan individueel of in groepsessies gewerkt worden)
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Concentratiemoeilijkheden
 • Omgaan met ziekte of handicap
 • Relatie ouder-kind of tussen kinderen
 • Opvoedingsvragen
 • Hantering van emoties
 • Rouwverwerking
 • Angsten en stress
 • Emotionele problemen

Daarnaast bieden we – vaak multidisciplinaire – begeleiding aan in functie van:

Praktische info

Werkwijze

 • Telefonische aanmelding en intake: Je meldt je telefonisch aan. Tijdens een telefonisch gesprek wordt kort de vraag besproken en een eerste afspraak gemaakt (het intakegesprek). Verder worden ook de praktische afspraken reeds toegelicht zoals de kostprijs, manier van werken en annuleren. Tijdens het intakegesprek wordt de context waarin je je bevindt besproken. We vormen een beeld van de moeilijkheden waarmee je geconfronteerd werd, maar ook van je sterktes.Tijdens dit intakegesprek wordt verder bekeken wat je verwachtingen zijn. Er wordt tevens besproken of een multidisciplinaire samenwerking met een andere therapeut zinvol kan zijn.
 • Verloop: Tijdens de begeleiding blijven samen zoeken naar waar je naar toe wil, wat de sterktes zijn, en welke volgende stappen we kunnen zetten. Op regelmatige basis bekijken we samen of de begeleiding al dan niet kan worden afgerond.
 • Beroepsgeheim: Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ouders hebben echter ook recht op informatie over hun kind. Informatie zal nooit zonder uw toestemming aan derden doorgegeven worden.
 • Annulatie: Het kosteloos annuleren van een afspraak kan tot 24u voorafgaand aan de sessie. Bij annulatie op de dag zelf wordt de helft van de sessie aangerekend. Indien niet verwittigd wordt zal de volledige sessie aangerekend worden.

Tarieven

 • Intakegesprek: 50 euro
 • counseling en consultatie: 50 euro per sessie
 • Kort schriftelijk verslag: 30 euro
 • Uitgebreid schriftelijk verslag: 60 euro

Beperkte terugbetalingsmogelijkheden via mutualiteit

[easingsliderpro id=”4″]