Jochen Meeus

Psychotherapie & studiebegeleiding

voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren, volwassenen en gezinnen

0477 28 83 88

jochen@groepspraktijkdebrug.be

In 2018 heb ik mijn diploma als leerkracht lager onderwijs behaald aan de UC Leuven. Het was voor mij een leuke uitdaging om kinderen iets bij te leren. Enkel wilde ik mij nog meer verdiepen in het psychologische en pedagogische luik. Daarom had ik ervoor gekozen om direct na mijn opleiding nog verder te studeren. Zo behaalde ik in 2021 mijn masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek). 

Ik vind het belangrijk om kinderen, jongeren en volwassenen te laten geloven in zichzelf en de focus te leggen op de kwaliteiten en talenten. Ik probeer in de sessies die ik geef een traject op maat uit te stippelen die het best past bij het karakter van de persoon die voor mij zit. We gaan samen creatief en oplossingsgericht aan het werk, zodat mensen terug zelfvertrouwen krijgen.

Daarnaast geef ik ook studiebegeleiding aan kinderen en jongeren.

Naar de toekomst toe blijft het voor mij belangrijk om opleidingen, webinars en zoveel meer bij te wonen om mijn kennis up-to-date te houden. 

Ik ben aangesloten bij VVO (Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen). Enkel met mijn masterdiploma mag ik mezelf klinisch orthopedagoog noemen en word ik erkend als gezondheidszorgberoep.