Kinesitherapie en psychomotoriek voor kinderen

Doelgroep

Van pasgeboren baby’s tot jongeren. Kinderen met een aangeboren of verworven handicap kunnen blijvend worden opgevolgd.

Motorische problemen

 •  Kinderrevalidatie na breuken en/of operaties
 •  Ontwikkelingsbegeleiding en opvolging van ex-prematuren
 •  Ontwikkelingsbegeleiding en –stimulatie bij baby’s met een voorkeurshouding ter hoogte van de nek (torticollis) en bij peuters met een algemene ontwikkelingsachterstand (moeilijkheden bij het leren zitten / kruipen / staan / stappen)
 •  Behandeling van kinderen en jongeren met spierziekten, cerebral palsy, mentale retardatie, plexus brachialis parese, spina bifida,…
 •  Gangrevalidatie (tiplopers)
 •  Algemene problemen met de grove motoriek (onhandigheid, evenwicht, coördinatie, balvaardigheid,…)

Psychomotorische problemen

 •  Fijn- motorische en grafo- motorische problemen (tekenen, knippen, handvaardigheid, schrijfmotoriek,…)
 •  Visuo- motorische en visueel- ruimtelijke problemen (werkveld, oog- handcoördinatie, lateralisatie, …)
 •  Aandacht- en concentratie problemen ( werkhouding, taakspanning…)
 •  Moeilijkheden met rekenen
 •  Stress en overspanning, al dan niet met psychosomatische symptomen (hoofd- en buikpijn, ademhalingsproblemen, slaapproblemen, tics, stotteren,…)
 •  Gedrags- en contactstoornissen: autisme (- spectrumstoornissen)

Problemen ter hoogte van de luchtwegen

 •  Ademhalingstherapie bij kinderen met mucoviscidose, luchtweginfecties en astma.

Problemen ter hoogte van de bekkenbodem

 •  Incontinentie bij kinderen
 •  Constipatie bij kinderen

Babymassage

 •  Onrustige baby’s
 •  Darmkrampen en moeilijke stoelgang
 •  Samen met de baby genieten van doelbewust contact en bewegen
 •  Aanleren van inbakeren van de baby

Behandelmethodes – Gevolgde opleidingen

Pediatrie

Eén jarige specialisatie opleiding aan de universiteit te Leuven. Doelgericht naar het revalideren en begeleiden van baby’s, kinderen en jongeren. De meest voorkomende aandoeningen die kinesitherapeutische begeleiding nodig hebben komen aan bod. Door vijf maanden stage te lopen is er binnen deze specialisatie tevens de kans een ruime praktijkgerichte ervaring te vergaren. Deze stage vindt plaats bij zelfstandige kinesitherapeuten, in ziekenhuizen, in verblijfcentra, in onderzoekscentra en in het buitengewoon onderwijs.

Bobath-therapie (NDT)

 • Neuromotorische ontwikkelingsbegeleiding bij kinderen met cerebral palsy

Cerebral palsy zijn hersenletsels, die in de perinatale periode ontstaan. Ze veroorzaken afwijkingen in de organisatie van houding en beweging van het kind. Afhankelijk van de kwaliteit van de tonus en de aard van de pathologische bewegingen, spreekt men van spasticiteit, athetose, ataxie, hypertonie, hypotonie of dystonie. Ook al is genezing niet mogelijk, toch zal de ernst van de handicap en de toekomstige autonomie van het kind sterk bepaald worden door regelmatige therapeutische begeleiding. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met mij of kan u terecht op www.bobath.be

 • Begeleiding van prematuren en aterm geboren baby’s

Sterk praktijk gerichte cursus voor Bobath-therapeuten die met baby’s en kleine kinderen werken. Veel aandacht wordt besteed aan het juist observeren en diagnoseren van het probleem van de baby. Op die manier kan een doelgerichte therapie op niveau van elke baby opgesteld worden. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met mij of kan u terecht op www.bobath.be

Hendrickx-therapie

Driejarige opleiding. Kritische ontwikkelingsbegeleiding op maat van het kind en diens individuele tempo. De Hendrickx-therapie is een geschikte begeleidingsvorm bij kinderen met één van de volgende kenmerken:

 • Psychomotorische achterstand of defecten bij baby’s en jonge kinderen met een beperkte (axiale) bewegingsbasis en/of extreme houdingen, die daardoor belangrijke lichaamservaringen missen (kruipen) en vitaal en psychologisch ontredderd raken (huilbaby).
 • Aandachts- en leerproblemen, al dan niet gekoppeld aan onhandigheid (schrijven, manipuleren), houterig en onstabiel bewegen.
 • Stress en overspanning, psychosomatische symptomen (hoofd- en buikpijn, ademhalings- problemen, eetproblemen, slaapproblemen, tics, nagelbijten, stotteren, incontinentie, …).
 • Gedrags- en contactstoornissen.

Voor meer informatie mag u steeds contact opnemen met mij of kan u terecht op www.vkohendrickx.be.

Babymassage

Babymassage is een prettige en natuurlijke manier om als ouder met je kindje om te gaan en het beter te leren kennen. In deze sterk praktijkgerichte cursus werd dieper ingegaan op de geschiedenis van de babymassage, de babyhantering volgens de haptonomie, het inbakeren en de therapeutische toepassingen van de babymassage.

Praktische info

 •  Behandeling op afspraak met doktersattest
 •  De behandelingen vinden voornamelijk plaats in de praktijk, maar kunnen ook doorgaan, aan huis, in de kribbe of op school
 • Begeleiding en advies bij het aanpassen van semi-orthopedische en orthopedische hulpmiddelen
 •  Samenwerking en overleg met collega therapeuten, doorverwijzende centra en voorschrijvende artsen
 •  Financieel:
  • Wettelijk vastgestelde tarieven.
  • Aanvraag van F- en E- pathologie waar nodig, om zo de correcte tarieven te hanteren
  • Bij de afrekening ontvangt u een getuigschrift waarmee u de wettelijk vastgestelde terugbetaling kan innen via de mutualiteit
  • Voor kansarme gezinnen bestaat de mogelijkheid om via terugbetalingstarief te werken. Dit wordt dan individueel aangevraagd bij de mutualiteit

Therapeuten

Sarah Dewaersegger, praktijkverantwoordelijke
Veronique le Grelle
Eline Wagemans