Logopedie

Doelgroep

In onze praktijk kan u terecht voor de behandeling van:

Kinderen

 • Leerstoornissen
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Stotteren
 • Afwijkend mondgedrag (OMFT i.k.v. orthodontie)
 • Articulatie
 • Stemstoornissen
 • Taal- en spraakproblemen bij schisis

Volwassenen

 • Stemstoornissen
 • Stotteren
 • Stemtherapie bij transpersonen
 • Spraakproblemen na hoofd- en halschirurgie
 • Laryngectomie
 • Neurogene taal- en spraakstoornissen: afasie en dysartrie
 • Chronische spraakstoornissen
 • Slikstoornissen
 • Mimetherapie bij perifere aangezichtsverlamming

Projecten

Praktische info

De logopedische sessies kunnen zowel in het kabinet als op school gegeven worden, dit echter steeds in samenspraak met de desbetreffende directies.

Huisbezoeken kunnen enkel indien de patiënt zich moeilijk kan verplaatsen. Voor huisbezoeken worden er extra reiskosten aangerekend.

Opstarten van de behandeling

Na een eerste telefonisch contact volgt een intake gesprek waar zo veel mogelijk gegevens rond de problematiek worden verzameld en al een test wordt afgenomen indien nodig. Tijdens dit intake gesprek wordt alle verdere informatie die nodig is voor een vlotte opstart meegedeeld.

Terugbetaling

Voor de eerste afspraak heeft u een voorschrift nodig voor een logopedisch bilan, uitgeschreven door een huisarts of geneesheer-specialist.

Nadat het bilan geschreven is, moet er een tweede voorschrift gehaald worden voor logopedische behandeling, uitgeschreven door een geneesheer-specialist.

Wij zijn geconventioneerd.

PrestatieHonorariumRemgeldTerugbetaling
Aanvangsbilan (per 30’)€42,75€7,50
vt: €3
€35,25
vt: €39,75
Individuele sessie 30’€36,14€5,50
vt: €2
€30,64
vt: €34,14
Individuele sessie 60’€72,59€11
vt: €4,50
€61,59
vt: €68,09
Schoolbezoek 30’€34,91€6
vt: €2
€28,91
vt: 32,91
vt= Verhoogde Tegemoetkoming