Lezingen

Tijdens onze lezingen wordt alles uitgelegd aan de hand van een powerpointpresentatie, beeldmateriaal en concrete voorbeelden.

Wij maken gebruik van veel praktijk voorbeelden zodat iedereen na de lezing dadelijk de nieuwe informatie kan toepassen.

Voor meer informatie en inschrijven, neem contact op via: sarah@groepspraktijkdebrug.be of rechtstreeks met Sarah op 0498 27 62 34

Schoolrijpheid:

Wat is schoolrijpheid en hoe kan ik als ouder mijn kind helpen om op een speelse en leuke manier schoolrijp te worden?

Doelgroep: Ouders van een kleuter.

Ontwikkeling van de kindtekening:

Welke ontwikkelingsfasen zijn er binnen een kindtekening?
Hoe kan ik als juf een tekening interpreteren? Wat leert mij dit?

Doelgroep: Leerkrachten van de kleuterklassen en eerste, tweede en derde leerjaar.