Voedingsbegeleiding 0 – 4 jaar

Voedingsproblemen bij 0 tot 4 jarigen?
Het multidisciplinaire voedingsteam

Help!

  • “Mijn baby verslikt zich heel de tijd in zijn melk.”
  • “De overschakeling van flesvoeding naar lepelvoeding lukt maar niet”
  • “mijn kindje is een luie drinker”
  • “mijn kindje blijft sabbelen in plaats van kauwen”

Als er problemen zijn met het eten en drinken is het belangrijk dat ouders hulp gaan zoeken. Eten en drinken zijn immers basale functies. Wanneer een kind niet goed eet en drinkt heeft dat een directe impact op de groei en gezondheid van het kind. Daarenboven beïnvloedt dit het gedrag van een kind alsook het gedrag van de andere gezinsleden.

In deze situaties kan je terecht bij het voedingsteam van De Brug. Zij  staan in voor een mogelijke multidisciplinaire begeleiding wanneer er sprake is van voedingsproblemen.

Het voedingsteam

Het voedingsteam bestaat uit een kinderarts (uw eigen), een preverbaal logopedist en eventueel pedagoog/psycholoog, diëtist en/of kinderkinesist.

Zij werken samen om een oplossing te vinden voor het voedingsproblemen van uw kind. Deze aanpak maakt het mogelijk om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en te begeleiden. We beogen een snelle herkenning en een gerichte aanpak van het probleem.

Vooraleer u zich zou aanmelden, is het belangrijk dat uw kind onderzocht wordt door de kinderarts. Elke medische oorzaak van het voedingsprobleem moet uitgesloten kunnen worden.

De logopediste geeft de ouders uitleg over en inzicht in de (op)voeding van het kind en zoeken samen met de ouders naar een geschikte aanpak. Er wordt preverbale begeleiding gegeven als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel of het leren kauwen.

De pedagoog wordt ingeschakeld indien blijkt dat het moeizaam eten eerder een hardnekkig gedragsprobleem is.

Andere therapeuten als kinderkinesitherapeute en diëtiste kunnen ingeschakeld worden vanuit het team indien nodig. De kinderkinesitherapeute zal een consultatief onderzoek uitvoeren indien de voedingsproblematiek gerelateerd zou kunnen zijn aan motorische en neurogene stoornissen met algemene ontwikkelingsachterstand.

Doelgroep

Het voedingsteam richt zich tot baby’s, peuters en kleuters tot 4 jaar met voedingsproblemen.

Concreet begeleidt het voedingsteam

  • Baby’s, peuters of kleuters waarbij de eetmomenten moeizaam verlopen
  • Baby’s die zich vaak verslikken en reflux hebben.
  • Overschakeling van sondevoeding naar gewone voeding
  • Kinderen met slikproblemen
  • Kinderen met kauwproblemen

Herkent u deze problematieken en heeft u interesse in begeleiding door een multidisciplinair team dan dient u eerst en vooral een afspraak te maken met een kinderarts voor een medische controle.  Eenmaal medische problemen zijn uitgesloten of vastgesteld kan de individuele begeleiding van start gaan.

Bij een intakegesprek wordt het eetmoment geobserveerd. Na observatie en gesprek met de ouder(s), wordt gekeken welke aanpak past bij het aangemelde gezin. Bij een volgende afspraak wordt de aanpak geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Afhankelijk van uw mutualiteit kan het mogelijk zijn om een gedeelte van deze kosten terugbetaald te krijgen.

Contactgegevens

Ines Vranckx

0496 02 32 25
ines@groepspraktijkdebrug.be