Evelien Van Limbergen

Algemene logopedie

voor kinderen
 • leerstoornissen
 • taalontwikkelingsstoornissen
 • afwijkend mondgedrag
  (OMFT i.k.v. orthodontie)
 • articulatie

0499 25 09 05
evelien@groepspraktijkdebrug.be

Evelien studeerde in juni 2016 af als Professionele bachelor in de logopedie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Vanaf september versterkt ze ons team en zal ze de algemene logopedie voor kinderen en volwassenen voor haar rekening nemen. Ze zal zich ook regelmatig bijscholen in het kader van haar beroepsactiviteit.

Gevolgde en geplande bijkomende opleidingen:

 • Basiscursus PROMPT (SIG, 2021)
 • Online studiedag – Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk (SIG, 2020)
 • Themadag – Dyscalculie, een problematiek die blijft tellen. (SIG, 2020)
 • Praktische cursus Technisch Lezen (KWeC, 2018)
 • Het geven van ouderbegeleiding bij kleuters met een TOS (VVL, 2018)
 • Inleidend symposium Ouderbegeleiding (VVL, 2018)
 • De cyclische aanpak van Hodson & Paden (Thomas More Antwerpen, 2017)
 • Basiscursus OMFT – Logopedie en Tandheelkunde (KWeC, 2017)
 • ‘Logopedie en autisme’ – Sig (november 2015)