Voedingsbegeleiding 0 – 4 jaar

Voedingsproblemen bij 0 tot 4 jarigen?
Het multidisciplinaire voedingsteam

 

Help!

  • “Mijn baby verslikt zich heel de tijd in zijn melk.”
  • “De overschakeling van flesvoeding naar lepelvoeding lukt maar niet”
  • “mijn kindje is een luie drinker”
  • “mijn kindje blijft sabbelen in plaats van kauwen”

Als er problemen zijn met het eten en drinken is het belangrijk dat ouders hulp gaan zoeken. Eten en drinken zijn immers basale functies. Wanneer een kind niet goed eet en drinkt heeft dat een directe impact op de groei en gezondheid van het kind. Daarenboven beïnvloedt dit het gedrag van een kind alsook het gedrag van de andere gezinsleden.

In deze situaties kan je terecht bij het voedingsteam van De Brug. Zij  staan in voor een multidisciplinaire begeleiding wanneer er sprake is van voedingsproblemen. Er wordt nauw samengewerkt met het team van kinderartsen van het Regionaal Ziekenhuis Tienen.

Het voedingsteam

Het voedingsteam bestaat uit een kinderarts, een preverbaal logopediste –Ines Vranckx– en psychologe – Veerle Beelen.

Zij werken samen om een oplossing te vinden voor het voedingsproblemen van uw kind. Deze aanpak maakt het mogelijk om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en te begeleiden. We beogen een snelle herkenning en een gerichte aanpak van het probleem.

Allereerst wordt het kind grondig onderzocht door de kinderarts. De logopediste en/of psychologe geven de ouders uitleg over en inzicht in de (op)voeding van het kind en zoeken samen met de ouders naar een geschikte aanpak. Er wordt preverbale begeleiding gegeven als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel of het leren kauwen.

Doelgroep

Het voedingsteam richt zich tot baby’s, peuters en kleuters tot 4 jaar met voedingsproblemen. Deze problemen kunnen medisch (neurologisch en motorisch) of pedagogisch van aard zijn. Vaak zal het gaan om een combinatie van oorzaken en problemen.

Concreet begeleidt het voedingsteam

  • Baby’s, peuters of kleuters waarbij de eetmomenten moeizaam verlopen
  • Baby’s die zich vaak verslikken en reflux hebben.
  • Overschakeling van sondevoeding naar gewone voeding
  • Kinderen met slikproblemen
  • Kinderen met kauwproblemen

Geïnteresseerd?

Herkent u deze problematieken en heeft u interesse in begeleiding door een multidisciplinair team dan dient u eerst en vooral een afspraak te maken met een kinderarts voor een medische controle.  Eenmaal medische problemen zijn uitgesloten of vastgesteld kan de individuele begeleiding van start gaan.

Bij een intakegesprek wordt het eetmoment geobserveerd. Na observatie en gesprek met de ouder(s), wordt gekeken welke aanpak past bij het aangemelde gezin. Bij een volgende afspraak wordt de aanpak geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Afhankelijk van uw mutualiteit kan het mogelijk zijn om een gedeelte van deze kosten terugbetaald te krijgen.

Andere disciplines als kinderkinesitherapeute, osteopate en diëtiste kunnen ingeschakeld worden vanuit het team indien nodig. De kinderkinesitherapeute zal een consultatief onderzoek uitvoeren indien de voedingsproblematiek gerelateerd zou kunnen zijn aan motorische en neurogene stoornissen met algemene ontwikkelingsachterstand.

Contactgegevens

Ines Vranckx

0496 02 32 25
ines@groepspraktijkdebrug.be

Veerle Beelen

0489 26 27 89
veerle@groepspraktijkdebrug.be