Ines Vranckx


Ines Vranckx

Ines Vranckx

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen
Specialisaties: stemstoornissen, slikstoornissen (i.o.) en preverbale logopedie

0496 02 32 25
ines@groepspraktijkdebrug.be


Ines studeerde in 1999 af als gegradueerde in de logopedie aan de Hogeschool Artevelde te Gent. Zij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en volwassenen met stem-, spraak-, taal- en leerproblemen. Door ervaringen op te doen in zowel het gewoon als buitengewoon onderwijs kreeg ze een brede kijk op het vakgebied.

Sinds een aantal jaren werkt Ines voornamelijk met personen met spraak- en stemstoornissen, verworven neurogene communicatiestoornissen of slikstoornissen al dan niet in combinatie.

Gevolgde bijkomende opleidingen:

 • Postgraduaat Dysfagie (ArteveldeHS Gent, september 2017-  )
 • Volwassenen met verworven neurogene communicatiestoornissen (Antwerpen, 2015)
 • Manuele Laryngeale Facilitatie (deel A en B, 2013 – 2014)
 • Nasaleermethode volgens J. Pahn (februari 2014)
 • Logopedische begeleiding van kinderen met schisis (februari 2014)
 • EVTS, Estill Voice Training System van Jo Estil (Leuven 2013)
 • Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen (C. Deweerdt- E. Leeuwenburg, Eindhoven 2012)
 • Stem en stemstoornissen (Postacademische vorming, Antwerpen 2012)
 • Freeing the natural voice  workshop (Kristin Linklater, Leuven 2010)
 • Massage en stem (Hogeschool Utrecht, Paramedische studies)
 • Methode Coblenzer: middenriftraining en toepassing (Hogeschool Utrecht)
 • Kinderheesheid: diagnose en behandeling (SIG, Gent)
 • Stemmethode volgens Le Huche (L. Lemmens, Heverlee)
 • Complete Vocal Technique, Cathérine Sadolin (Hogeschool Utrecht, Paramedische studies)

Projecten: